WebCall
Výběr činnosti>>Výběr dne>>Výběr času>>Zadání nacionál

Vyberte požadovanou činnost

Objednávat se lze pouze na aktivní činnosti (ty, na něž se dá kliknout):

 
     MATRIKA - manželství, opisy oddacích listů, legalizace matričních dokladů do ciziny, změna jména a příjmení, státní občanství     
     MATRIKA NAROZENÍ – narození, opisy rodných listů, určování otcovství     
     Žádosti o nový občanský průkaz     
     Žádosti o nový cestovní doklad      
     Výdej zhotoveného cestovního dokladu     
     Změna pobytu     
     Rušení trvalého pobytu     
     Registrace vozidel     
     Technické změny, dovozy, stavby, přestavby vozidel     
     Řidičské průkazy     
     Výdej zhotoveného občanského průkazu     
     Ověřování podpisů a listin     
     Pokladna     
     Loterie     
     Pohledávky z bytů za nájemné a škody     
     Pohledávky na poplatcích a z pokut Příjmení začínající: A, B, C, C, K, O, W     
     Pohledávky na poplatcích a z pokut Příjmení začínající: D, E, F, G, Ch, I, J, L, N, R, R, Q, V     
     Pohledávky na poplatcích a z pokut Příjmení začínající: S, T, Ť, Z     
     Pohledávky na poplatcích a z pokut Příjmení začínající: H, M, P, Š, U, Ž     
     Poplatky: - zábor verejného prostr. - ubytovací, lázenský a rekreační     
     Poplatky: komunální odpad, psi - příjmení začínající: A, B, C, C, K, O, W     
     Poplatky: komunální odpad, psi - příjmení začínající: D, E, F, G, Ch, I, J, L, N, R, R, Q, V     
     Poplatky: komunální odpad, psi - příjmení začínající: S, T, Ť, Z     
     Poplatky: komunální odpad, psi - příjmení začínající: H, M, P, Š, U, Ž     
     MATRIKA ÚMRTÍ – úmrtí, opisy úmrtních listů     
     << Zpět     
  Kadlec elektronika WebCall