WebCall
Výběr činnosti>>Výběr dne>>Výběr času>>Zadání nacionál
Neplatne parametry (2).