WebCall
Výběr činnosti>>Výběr dne>>Výběr času>>Zadání nacionál

Vyberte požadovanou činnost

Objednávat se lze pouze na aktivní činnosti (ty, na něž se dá kliknout):

 
     Evidence obyvatel     
          
     Občanské průkazy     
     Silniční hospodářství Uzavírky, překopy Taxislužba Dopravní značení Stanice měření emisí     
     Bodové hodnocení řidičů Vracení a odnímání řidičských průkazů     
     Cestovní doklady     
     Lesního hospodářství Myslivosti a zemědělství Ing. T. Pištěk     
     Řidičské průkazy, vydání paměťových karet řidičů     
     Registr vozidel - přihlašování, změna vlastníků     
     Registr vozidel – duplikáty dokladů, dovozy, vývozy, přestavby, technické změny, vyřazení     
     Matrika narození - rodný list     
     Matrika manželství a úmrtí - úmrtní a oddací list     
     Odpadové hospodářství Krizové stavy Komunikace s IZS Petr Kos      
     Ohlášení živnosti, žádost o koncesi, změny, přerušení nebo zrušení živ. oprávnění, výdej výpisu z živ. rejstříku     
     CzechPoint - výpis z Rejstříku trestů, výpis z Katastru nemovitostí, výpis z obch. rejstříku a živ. rejstříku     
     Živ.úřad - Ověřování listin a podpisů     
     Evidence zemědělských podnikatelů - podání žádosti o zápis do evid. změny, přerušení nebo vyřazení z evid.     
     CzechPoint     
     Stavební úřad Ing. L. Jamborová (NMNM (Jiříkovice, Hlinné, Petrovice, Pohledec, Slavkovice) Nová Ves, Radešínská Svratka, Vlachovice, Zubří)     
     Státní památková péče Bc. J. Mrkvičková     
     Stavební úřad Ing. O. Nováková (část města Nové Město na Moravě, Maršovice, Olešná, Rokytno, Studnice, Dlouhé, Křídla, Račice)      
     Stavební úřad Ing. P. Mertlík (Daňkovice Fryšava Kadov Křižánky (České Křižánky, Moravské Křižánky, České Milovy) Kuklík Sněžné (Blaatiny, Krátká, Podlesí, Vříšť), Tři Studně, Krásné, Spělkov)     
     Stavební úřad Ing. M. Hobzová (Bobrová Bobrůvka Borovnice Javorek Jimramov (Sedliště, Trhonice, Ubušín, Benátky) Líšná Mirošov Nový Jimramov (Jimramovské Paseky, Široké pole) Podolí Radešín Radňovice Řečice Věcov (Odranec, Koníkov, Roženecké Paseky, Míchov, Jimramovské Pavlovice)     
     Vodoprávní úřad Ing. I. Poulová (NMNM (Jiříkovice, Hlinné, Petrovice, Pohledec, Slavkovice) Nová Ves Radešínská Svratka Vlachovice Zubří ,Bobrová Bobrůvka Borovnice Javorek Jimramov (Sedliště, Trhonice, Ubušín, Benátky) Líšná Mirošov Nový Jimramov (Jimramovské Paseky, Široké pole) Podolí Radešín Radňovice Řečice Věcov (Odranec, Koníkov, Roženecké Paseky, Míchov, Jimramovské Pavlovice)     
     Vodoprávní úřad RNDr. M. Švestková (Nové Město na Moravě, (včetně všech místních částí), Dlouhé, Křídla, Račice, Nová Ves, Vlachovice)     
     Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond Ochrana ovzduší Ing. J. Kempová     
     Územní plánování Ing. J. Cacek     
     << Zpět     
  Kadlec elektronika WebCall