WebCall
Wybór grupy usług>>Wybór daty>>Wybór godziny>>Inicjały

Rezerwacja kolejki w systemie WebCall

System rezerwacji poprowadzi Państwa przez następujące etapy:

  1. Wybór grupy usług.
  2. Wybór daty.
  3. Wybór godziny (dostępne tylko określone przedziały czasowe)
  4. Wypełnienie danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko)

Jedna rezerwacja dotyczy jednej osoby.

Podane w rezerwacji imię i nazwisko muszą odpowiadać osobie, dla której jest dokonywana rezerwacja (dot. również  dzieci).

Uwaga cudzoziemcy!
Konieczne jest zachowanie pisowni imienia i nazwiska zgodnej z posiadanym paszportem.

W przypadku dokonywania rezerwacji przez pełnomocnika, konieczne jest podanie imienia i nazwiska cudzoziemca, który będzie składał wniosek. Osoby posiadające rezerwację na inne nazwisko – nie będą obsługiwane.

Po dokonaniu rezerwacji zostanie wyświetlone potwierdzenie. Możliwe jest również jego wydrukowanie lub przesłanie na adres e-mail.

   Wejście do sytemu rezerwacji   

  Kadlec elektronika WebCall