WebCall
Výběr činnosti>>Výběr dne>>Výběr času>>Zadání nacionál

Objednávání v systému WebCall

Objednávkový systém Vás bude postupně navádět následujícími kroky:

  1. Výběr požadované činnosti (vyřizované agendy).
  2. Výběr termínu (data).
  3. Výběr času (intervalu, ve kterém se můžete dostavit).
  4. Zadání identifikačních údajů (jména a příjmení).

Po přijetí objednávky Vám bude zobrazeno potvrzení se všemi potřebnými údaji s možností tisku nebo zaslání na email.

  Zde vstupte do systému  

  Kadlec elektronika WebCall